Pranayama Štampaj
Ronjenje na dah - Korisno je znati...
 

Fransisco Pipin Ferreras

 

PRANAYAMA je svesno kontrolisano disanje. Sastoji se iz tri dela:

- udisanja,

- zadržavanja daha i

- izdisanja.

Sa svakim novim dahom čovek unosi novu snagu (pranu) iz vazduha, a sa svakim izdisajem (apanom) ne samo da izbacuje iz tela ugljen dioksid nego i sve napetosti i brige, bolesti. To znači da vazduh koji udiše, a potom izdiše, ima pročišćavajuće delovanje na telo, cirkulaciju, krv, pluća, creva. Pranayama se uvek radi posle vežbi asane.

Pranayama je upravljanje pranom i njeno raspoređivanje na različite nivoe vašeg bića. Ona obuhvata kontrolu disanja van njegovih normalnih ograničenja, produžavajući ga, ubrzavajući i usporavajući ga, da bi se iskusio pun domet disanja i na grubom i na suptilnom nivou. Kad se to postigne, praksom prana vidye se može dalje manipulisati pranom. Za početak bi bilo najbolje objasniti ime i smisao prane.

 

PRANA I SVEST

Shvatiti pranu na pravi način veoma je teško, zato što ona nije kiseonik, niti vazduh koji dišemo. Bez prane ne bismo mogli živeti ni jedan sekund. Prana ima četiri dimenzije svesti, u budnom stanju ona deluje kroz svesni um, za vreme sanjanja deluje kroz podsvesni um, a za veme dubokog spavanja deluje kroz nesvesni um. Prema Vedanti postoje dva aspekta ljudskog posojanja - prana i svest. Prana je životna energija koja je po svojoj pririrodi univerzalna, a svest je znanje. Prana je poznata kao aktivni, a svest kao latentni aspekt našeg postojanja. Svest, princip duha, zove se Purusha (onaj koji spava u gradu - doslovno). Prana, princip prirode, energija i materija, zove se Prakriti (doslovno - aktivnost). Purusha uvek mora da deluje u saradnji i jedinstvu sa Prakriti. Bez prane se ne može stovriti svest. Na višim nivoima iskustva prana i svest su jedno. Postoji nekoliko načina da se shvati i razume prana. Jedan je sistematskim proučavanjem dimenzija svesti. No, to je ujedno i najteži način, pošto to znači da treba direktno opažanje prirode svesti, što je za većinu ljudi nemoguće.

 

Fransisco Pipin FerrerasPOJAM I ZNAČAJ

Prana je unutrašnja pokretačka sila za koju se kaže da stvara određeno polje krečući se naviše, od pupka do grla. Apana je spoljašnja pokretačka sila za koju se kaže da stvara polje krečući se naniže, od pupka do anusa. Prana i apana se obe spontano kreću, ali mogu da se kontrolišu praksama tantrei yoge. Potrebno je obrnuti tok sila prane i apane, tako da se one sjedine sa samanom u pupčanom centru. Prana teče različitim energetskim putevima unutar tela. Tri najvažnija puta pranične energije su ida nadi, pingala nadi i sushumna nadi, i smešteni su duž kičmene moždine. Ida i pingala nidi uvijaju se oko sushumne u tri dimenzije, kao spiralne stepenice. Potpuno znanje o njima pomaže da se shvati prana. Ida i pingala su tokovi naelektrisanih jona koji mogu da utiču na tok prane.

Lakši način da se razumeju i shvate dimenzije svesti je proučavanje i shvatanje različitih aspekata prane u telu, kroz yoga tehnike kao što su pranayama i prana vidya. Reč prane je kombinacija dva sloga, "pra" i "na" i označava stalnost, budući da je ona sila u neprekidnom kretanju. Dok je prana životna sila, pranayama je proces pomoću kojeg se povećava unutrašnja zaliha prane. Pranayama je je tehnika kojom se količina aprane u telu aktivira na višu frekvenciju. Praksama pranayame stvara se određena količina toplote, odnosno kreativne sile u celom telu, koja utiče na postojeću količinu prane. Prana zatim traži svoj put kroz pingala nadi do agja chakre. Kada se u organizmu stvori dovoljno toplote, agja chakra šalje poruku nazad u središte kundalini i odigrava se stvarno buđenje veličanstvene prane. Nauka pranayame zasniva se na zadržavanju prane ili khumbaki, koja vodi ovom cilju.

 

RITMIČKO DISANJE

Prvi korak u pranayami je učenje da se uskladimo sa ritmom daha i da ga regulišemo. Glatki, spori ritam obično ukazuje na opušteno stanje tela i uma. Nepravilno disanje obično označava napetost. Nepravilno disanje je takođe udruženo i sa neurozama i drugim poremećajima mentalnog stanja. Znači, prvi korak u pranayami je usklađivanje ritma disanja sa svetom u kome živimo. To uključuje i moždane ritmove, ritam srca, mišićnu napetost, mentalni i emocionalni ritam, hormonske i enzimske ritmove, spavanje i budno stanje, sve sa različitim frekvencijama i intenzitetima. Pranayama dovodi do spoznaje da postoji ritmična sila unutar tela i uma. Kada naučimo da se opustimo, postanemo svesni životnih telesnih ciklusa, tada oni mugu da počnu optimalno da funkcionišu, neometani tenzijama. Istovremeno, možemo postepeno da vežbamo um da preuzme kontrolu nad ovim mehanizmima i da otvori područja koja su normalno van naše svesti i kontrole.
 

SVESNA KONTROLA

Od svih vitalnih funkcija, disanje je jedinstveno po tome što mi, iako se ono nesvesno odvija, takođe imamo sposobnost da preuzmemo svesnu kontrolu nad njim. Svesna kontrola daha dolazi iz razvijenih delova mozga u moždanoj kori. Tokom svesne kontrole daha, moždana kora premošćuje respiratorni centar u moždanom stablu. Misli se da impulsi iz kore deluju na susedne delove mozga koji se bave emocijama. Bilo koji mehanizam da je u pitanju, svesno disanje ima smirujući efekat na emocije. Čak će i razvijanje jednostavne svesti o dahu, bez ikakve kontrole, proizvesti pravilan i opušten ritam disanja. To je jedan od najdelotvornijih načina da se smiri napetost uma. Osvešćavanje procesa disanja aktivira moždanu koru i stimuliše razvijanje područja mozga.
 
 
PRANAYAMA YOGA
 
1.  VEŽBA: Kleknite i stavite obe ruke iza leđa, tako što ćete sa levom uhvatiti lakat desne, a sa desnom lakat leve. Sada udahnite kroz nos i dok udišete saginjite se napred i brojte do 7. Kad stignete do 7 glava treba da vam se nađe pored kolena i da je blizu patosa. Zadržite se u ovoj poziciji i zadržite vazduh u sebi, i brojte do 7. Zatim, dok izdišete kroz usta - vraćate se natrag u originalnu poziciju. Sve vreme držite laktove i dok dižete glavu i izdišete kroz usta, opet brojite do 7. Sada ste se vratili u  početnu poziciju, gde klečite i držite laktove. Kada ste došli u ovu poziciju, zadržite vazduh i brojte do 7. Kada ste izdahnuli, zadržite vazduh i brojte do 7. Ovo je cela vežba. Treba je uraditi ukupno 7 puta svaki dan.
 
2.  VEŽBA: Ova vežba može da se radi i napolju i unutra. Stojite sa sastavljenim stopalima, ruke su pored tela, sa šakama okrenutim prema butinama. Kičma treba da je prava. Udahnite kroz nos, i dok to radite, podignite ruke visoko, dok se šake skoro ne dodirnu. Sada izdahnite kroz usta, i dok izdišete, polako spuštajte ruke u početni položaj. Ovo treba raditi 12 – 18 puta na dan.

 

Ove vežbe, kad se izvode svaki dan, rezultiraju u povećanju mentalne i fizičke energije. Možete ih raditi naizmenično, jedne nedelje jednu tehniku, druge nedelje drugu…itd.

 

 

 

 

 
< Prethodno   Sledeće >
Copyright 2019 aida-srbija.