Svara disanje Štampaj
Ronjenje na dah - Korisno je znati...
 
Disanje se odvija neprekidno u toku 24 sata, bili mi toga svesni ili ne. Uobičajeno disanje je mehanička funkcija koju obavlja telo. Međutim, u svara yogi dah je proces kojim se može upravljati i koji se može kontrolisati. Reč "svara" ne podrazumeva samo protok vazduha kroz nozdrve, nego i protok prane, suptilnog i vitalnog aspekta daha.
 
Možda vam se čini da se disanje istovremeno odvija kroz obe nozdrve, ali nije tako. Ako odvojite malo vremena da biste pratili dah i način na koji vazduh ulazi i izlazi kroz nozdrve, primetićete da se tokom dužeg perioda disanje odvija samo kroz jednu nozdrvu. Nakon određenog vremena ta se nozdrva zatvara, a druga otvara, pa se dalje disanje odvija samo kroz drugu nozdrvu. I tako naizmenično. A šta to znači?
 
Audrey MestreFiziološki, to ukazuje na to da disanje ima određeni efekat na nervni sistem prouzrokujući određenu vrstu stimulansa. Osim toga, ono ima i specifičan uticaj na mozak koji zahteva veoma sistematsku regulaciju. Svara yoga je nauka koja otkriva taj ranije nepoznat proces. Ona objašnjava kako se tok svare menja u određenim redovnim intervalima. Svaki sat ili sat i dvadeset minuta smenjuje se aktivna nozdrva. Taj ritam reguliše sve psihološke i fiziološke procese. U slučaju da je svara neredovna, to je onda jasan pokazatelj da nešto u telu ne funkcionioše kako treba. Jedna svara teče kroz levu nozdrvu, druga kroz desnu, a treća kroz obe nozdrve zajedno. Svare utiču na nas na različite načine stimulacijom različitih energetskih centara i aspekata nervnog sistema. Naime, naizmeničan prtok svare kroz levu, pa kroz desnu nozdrvu nije uopšte slučajan. Ritam daha bazira se na bioritmovima, energetskim ritmovima tela, a isto tako je povezan i sa moždanim hemisferama.
 
Tri svare u telu su povezane sa tri velika sistema koje možemo nazvati trojstvo. Jedan aspekt je um, drugi je životna snaga i treći je duša. Um, životna snaga i duša udruženi zajedno čine čoveka. U svara yogi um je poznat kao chita, životna snaga kao prana a duša je poznata kao atma. Chita kontroliše nerve čulnih organa kao što su oči, nos, jezik, uši i koža. Prana kontroliše pet akcionih organa: govor, šake, stopala, reproduktivne i urinarno-ekskretorne organe. Atma je svedok koji sve to nadgleda ili kontroliše. Kada je leva nozdrva otvorena to ukazuje da je mentalna energija, chita, dominantna, a pranična energija slaba. Kada je desna nozdrva otvorena pranične snage su snažnije, a mentalni aspekt je slab. Kada su obe nozdrve prohodne, to ukazuje da je spiritualna energija, moć atme, na snazi.
 
Dok meditirate, tada je to spiritualna aktivnost. Kada šetate, pričate, jedete ili varite, enzimi kruže telom i tada je to fizička aktivnost. Međutim, kada ste zabrinuti ili vam se mnoštvo misli vrzma po glavi, kada se trudite da zapamtite neku pesmu ili melodiju, kada pravite planove, tada je to mentalna aktivnost. Bez obzira da li gajite saosećanje prema nekome ili ste na nekog ljuti, sve to spada u mentalnu aktivnost.
 
Sve naše životne aktivnosti mogu se svrstati u tri glavne kategorije, a nad svakom vlada određena svara. Leva svara vlada mentalnim aktivnostima, desna svara fizičkim, a obe svare zajedno vladaju spiritualnim aktivnostima. To znači da ćete imati fizičke smetnje ako, dok meditirate, protiče desna svara. Telo neće biti mirno. Ako je prohodna leva nozdrva, možda nećete biti fizički nemirni, ali će vam um lutati. Međutim, kada su obe nozdrve otvorene um postaje usredsređen. Tada lako možete ući u stanje meditacije.Svara yoga teži uravnoteženju uma i tela putem prilagođavanja aktivnosti sa svarom.

 
 
< Prethodno   Sledeće >
Copyright 2019 aida-srbija.