Skupština AIDA Srbija 2010.
Novosti - Rad udruženja
 
Dana 18. decembra 2010. godine, sa početkom u 13h, u Svetogorskoj ulici br. 46 održana je redovna godišnja skupština AIDA Srbije. Prema statutu udruženja, član 11, tačka 6, pošto na prethodnom zasedanju skupštine nije postignut kvorum, na ponovljenom zasedanju kvorum čine prisutni članovi (minimum 5). Na skupštini je bilo prisutno 16 članova.
 
Sledi izveštaj:
 
 
1. Dnevni red je usvojen jednoglasno.
2. Godišnji izveštaj za 2010. godinu podnela je Darija Subotin, predsednik AIDA Srbija. Izveštaj je jednoglasno usvojen.
3. Finansijski izveštaj podneo je Uroš Kojić, generalni sekretar AIDA Srbija. Izveštaj je jednoglasno usvojen.
4. Izbor organa uprave: predlog Slobodana Savatovića da glasanje o izboru predsednika bude  tajno prihvaćen je većinom glasova (10), ostali (6) su bili uzdržani. Izbornu komisiju činili su Darija Subotin, Nataša Bošković i Slobodan Satović.
 
PREDSEDNIK:
- kandidati Uroš Kojić i Aleksandar Karjuk su izneli svoje planove i programe. Tajnim glasanjem izabran je Uroš Kojić, sa 10 glasova, dok je Aleksandar Karjuk dobio 6 glasova.
 
UPRAVNI ODBOR:
- predlog za članove UO od strane novog predsednika Uroša Kojića prihvaćen je jednoglasno. UO AIDA Srbija sada čine:
Janez Kranjc, potpredsednik AIDA Srbija
Goran Pejčić, član UO AIDA Srbija zadužen za takmičenja
Darija Subotin, član UO AIDA Srbija zadužen za edukaciju
Uroš Nikolić, član UO AIDA Srbija zadužen za tehničku podršku.
 
NADZORNI ODBOR:
- predlog za članove NO AIDA Srbija prihvaćen je sa 15 glasova "za" i jednim uzdržanim. NO AIDA Srbija sada čine:
Ivan Urošević, predsednik NO AIDA Srbija
Ivan Novak, član NO AIDA Srbija
Danka Radonjić,  član NO AIDA Srbija.
 
5. Razno
- predlog Aleksandra Karjuka da se ukine kotizacija za takmičenja nije prihvaćen, sa 5 glasova "za" i 11 glasova "protiv".
 
 
(izveštaj: Darija Subotin, član UO AIDA Srbija zadužen za edukaciju)
 
 
 

10. decembar 2010. godine

 
Na sastanku UO AIDA Srbija, koji je održan 8. oktobra 2010. godine, pored priznavanja novih nacionalnih rekorda u CWT i CNF disciplinama, koje je načinio Gordon Savić u Dahabu (Egipat), određen je i termin za oržavanje redovne godišnje skupštine AIDA Srbija, koja je bila održana 27. novembra 2010. godine, a na kojoj je dnevni red bio sledeći:
 
1. Izveštaj o radu Udruženja za 2010. godinu
2. Izbor organa Uprave
3. Razno
 
S obzirom da za izbor organa Uprave nije postignut kvorum, druga Skupština je zakazana za 18. decembar 2010. godine, u ulici Svetogorska br. 46, sa početkom u 13 časova
 
 
 
 
< Prethodno   Sledeće >
Copyright 2019 aida-srbija.