Skupština AIDA Srbija 2008.
Novosti - Rad udruženja
Članovi udruženja na skupštini
 
U nedelju, 16. novembra 2008. godine u 15 časova,  u Svetogorskoj ulici br. 46 (Beograd) održana je najavljena godišnja skupština AIDA Srbija. Prisustvovalo je 19 članova, te je postignut kvorum.
 
Usvojen je predloženi dnevni red:
 
 
1. Izveštaj o radu u protekloj godini podnela je predsednica Darija Subotin.
 
Od 8.12.2008. tj. od prethodne skupštine, u AIDA Srbija učlanjeno je nekoliko novih članova, održan je kurs za nacionalne sudije, počeo je sa radom novi sajt, a u okviru njega pokrenut je i forum. Održano je jedno nacionalno takmičenje sa gostima pod pokroviteljstvom AIDA Srbija,  postignuti su novi nacionalni rekordi, a kao najvažnije poslat je  muški tročlani tim sa trenerom na Svetsko timsko prvenstvo u Egipat. Petar Bojović, kao trener reprezentacije, izneo je rezultate i zapažanja sa ovog takmičenja.
 
2. Izbor organa uprave

a) Izbor predsednika

Predlog: Darija Subotin (predložio Radomir N. Saičić)

 

Predsednik izabran sa 17 glasova ZA, i 2 uzdržana

 

Upravni i Nadzorni Odbor predloženi su od strane predsednika

b) Izbor članova UO

Predlog UO:

Podpredsednik, Predrag Radifković

Član UO zadužen za takmičenja i generalni sekretar, Uroš Kojić

Član UO zadužen za web site i tehničku podršku, dipl. ing. Dejan Bogdanović

Član UO zadužen za edukaciju, prof. dr Radomir N. Saičić

 

Predlog UO usvojen sa 17 glasova ZA i 2 uzdržana

 

c) Izbor članova NO

Predlog NO:

Ivan Novak

Duško Ormanović

Igor Hut

 

Predlog NO usvojen sa 17 glasova ZA i 2 uzdržana

 

 3. Razno

a) Petar Bojović je ukazao na promene pravilnika o takmičenjima AIDA International i pozvao sve članove da se aktivno uključe u diskusiju o njima na forumu udruženja.

b) Ivana Orlović uputila je poziv za takmičenje SERBIAN WINTER APNEA CUP 2008 koje će se održati u Pančevu, 07.12. 2008. godine pod okriljem AIDA Srbija. Iznela je takođe i zamerku i žaljenje što je u prethodnoj godini održano samo jedno takmičenje pod okriljem AIDA Srbija i izrazila želju i potrebu za većim brojem takmičenja koja će imati AIDA ranking status.

c) Predlog da se ukine kotizacija za takmičenja (novčana nadoknada organizatora takmičenja prema AIDA Srbija),  posle diskusije stavljen je na glasanje.

Izglasano je da se kotizacija i dalje plaća, prema postrojećem pravilniku, sa 16 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 uzdržan.

d) Dogovoreno je da se postojeći pravilnik proširi, u smislu sankcija za nepoštovanje istog, kao i da se pokrene diskusija među članovima putem foruma o tome kako će AIDA Srbija pomagati organizaciju takmičenja i promovisanje ronjenja na dah.

 

16.11.2008. - Godišnja skupština

Na sastanku UO, koji je održan u ponedeljak, 13. oktobra 2008. godine, zakazana je redovna godišnja skupština AIDA Srbija. Skupština će se održati 16. novembra 2008. godine, u Svetogorskoj ulici br. 46 (ulaz iz dvorišta), u 15 časova. Usvojen je sledeći dnevni red:

1. Godišnji izveštaj o radu
2. Izbor organa uprave
3. Razno

Svi članovi koji su se učlanili nakon 16. oktobra 2008. godine (kada je prvi put objavljena ova vest), mogu prisustvovati skupštini, ali nemaju pravo glasa na istoj.
Poslednji put ažurirano ( subota, 23 oktobar 2010 )
 
< Prethodno   Sledeće >
Copyright 2020 aida-srbija.