Održana je vanredna skupština AIDA Srbija
News - Archive
Saturday, 08 April 2006
There are no translations available

 
U subotu 8. aprila odrzana je Vanredna Skupština AIDA Srbije, po odluci Upravnog Odbora. Na dnevnom redu bili su promena broja članova UO sa 7 na 5 i izglasavanje poverenja predsedniku AIDA Srbije i po potrebi biranje novog predsednika. Predlog da se smanji broj članova UO je usvojen nakon glasanja i samim tim bilo je dogovoreno da će se nakon izglasavanja poverenja predsedniku birati i novi UO AIDA Srbije. Nakon glasanja razrešen je dužnosti predsednika Željko Marković, a postavljen je za novog predsednika AIDA Srbije Petar Bojović. Na skupštini je dogovoreno da će se na sledećoj Skupštini birati UO AIDA Srbije. Ovom prilikom najavljeno je održavanje 1st APNEA Meeting-Beograd 2006 - 15.04. 2006. godine.
 
< Prev   Next >
Copyright 2020 aida-srbija.